Współpraca

Współpraca

Współpraca :

 • CODR biorę corocznie udział w ogólno polskich w spotkaniach CODR z Brwinowa dot. . „Innowacji w rolnictwie”.
 • Członkostwo i aktywny udział w pracach Lidera Pojezierza.
 • Tworzenie inicjatywy Lokalnej ekoSynergii.
 • IMP-PAN– zagospodarowanie odpadowej biomasy drzewnej,
 • ITP- Instytut technologiczno- przyrodniczy, Falenty,
 • ZUT- Katedra Inżynierii OZE,
 • Instytut Energetyki, Zakład Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energii i Paliw,
 • Lider Pojezierza
  i inne.