Współpraca

Współpraca

Współpraca :

  • CODR biorę corocznie udział w ogólno polskich w spotkaniach CODR z Brwinowa dot. . „Innowacji w rolnictwie”.
  • Członkostwo i aktywny udział w pracach Lidera Pojezierza.
  • Tworzenie inicjatywy Lokalnej ekoSynergii.
  • IMP-PAN– zagospodarowanie odpadowej biomasy drzewnej,
  • ITP- Instytut technologiczno- przyrodniczy, Falenty,
  • ZUT- Katedra Inżynierii OZE,
  • Instytut Energetyki, Zakład Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energii i Paliw,
  • Lider Pojezierza
    i inne.