Sponsorzy i przyjaciele

Sponsorzy i przyjaciele fundacji:

        

 

Nazywam się Andrzej Sumara.

Jestem założycielem Fundacji "ZIELONA LOKOMOTYWA" oraz prowadzę jednoosobową działalność gospod. SUMARA - LESTERPROJEKT ANDRZEJ SUMARA.

Zajmuję się opracowywaniem nowych rozwiązań, głównie z energetycznym wykorzystaniem biomasy i jej przetwarzaniem oraz elementami logistycznymi.

W chwili obecnej prowadzę prace nad pilotażowym projektem kompleksowego zagospodarowania i wykorzystania lokalnych odpadów biodegradowalnych. Wypracowanie modelu Kompleksowego Zagospodarowania Biomasy Odpadowej , zgodnego z zasadami GOZ, ZŁ, Rozwoju Zrównoważonego i powielanie rozwiązań przez propagowanie idei i transfer wiedzy. Pobudzenie świadomości Społeczeństwa przez zwrócenie uwagi na problematykę gospodarki odpadem i wpływu na budżet Gminy.

Zachęcam do podjęcia współpracy osoby, podmioty trzecie zainteresowane współpracą.