Rozproszona energetyka jako wizja rozwoju

Korzyści dla społeczności lokalnych:
– rozwój lokalny
– obniżenie kosztów utylizacji odpadu komunalnego
– poprawa stanu środowiska
– poprawienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
– poprawa bilansu obszaru (zmniejszenie importu energii)
– wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
– integracja społeczeństwa

   

Przetwarzanie biomasy powinno być powiązane z energetyką rozproszoną poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji. Surowcami są tutaj wszelkie suche formy biomasy uzupełnione o produkty uboczne przetwórstwa rolnegoSieć dystrybucji granulatow opałowych BPS powinna być powiązana z dystrybucją kotłów i firmami świadczacymi usługi instalacyjne.Kluczami do nowego rynku który przyjmie BPS to wielopaliwowy automatyczny kocioł na paliwa sypkie i prosta logistyka, nie wymagająca inwestycji w nowa flotę pojazdów

Następnymi elementami są zewnętrzna obsługa kotłowni wyposażonych w telemetrię (analogia do firm ochrony mienia) i nowy sposób finansowania inwestycji – zawieranie wieloletnich umów na dostawę ciepła.
Opisane działania wymagają wspólnego działania firm o różnym profilu z wyraźnymi korzyściami wynikającymi ze wspólnego działania.
Wymienione rozwiązania techniczne w zakresie techniki grzewczej i logistyki są już dostępne na rynku.
Rozwiązanie logistyczne siloPACK – system magazynowania transport i aplikacji materiałów sypkich powstał specjalnie do zastosowań grzewczych i został opatentowany. Przy badaniach czystości patentowej nie znaleziono porównywalnego rozwiązania. System jest w trakcie prób eksploatacyjnych.