Koncepcja i cele

Koncepcja

Tabela 4 kroki

ETAP CZTERY KROKI DO AGROENERGETYKI
CEL SPOSÓB
REALIZACJI
ISTOTNE
ROZWIĄZANIA
PRACE B+R UWAGI, DZIALANIA
TOWARZYSZĄCE
ROZWIĄZANIA
GOTOWE
I Wywołanie lokalnego
popytu na biomasę
formowaną.
-Wprowadzenie kotłów na
biomasę formowaną w
obiektach publicznych
i u dużych odbiorców.
-Działania pilotażowe
gmina.
Rozwój logistyki podstaw
biomasy formowanej.
Badanie lokalnych
zasobów
biomasy.
Rozwój technik spalania.
Rozwój technik
przetwarzania biomasy.
Zagospodarowanie
popiołów ze spalania
biomasy.
„Lokalne” recepty i
procesy kompatowania.
Ekonomika procesów.
Badania Socjologiczne.
Budowa PR
Szkolenia
Opracowanie profilu
studiów wyższych-
Agroenergetyka
Efektywność
ekonomicznych rozwiązań
(wet.I,II,III,IV) !!!
SiloPack
zgłoszenie pat+ wzór
użytkowy
II Pobudzenie podażywytwarzania
biomasy
formowanej z lokalnych
zasobów.
Wieloletnie kontrakty dla
lokalnych wytwórców.
Wsparcie merytoryczne
udostępnienie recept i
procesów.
Wprowadzenie/popularyzacj
a ET I w innych
gminach/franczyza lub
podobne rozwiązanie.
Działania pilotażowe.
Powielanie I
Suszarnie Poprawa trwałości matryc.
Rozwój alternatywnych
technologii wytwarzania.
Analizy zużycia energii,
optymalizacja energetyczna
i ekonomiczna.
Rozwój technologi
termicznego zgazowywania
biomasy.
Zastosowanie lokalnego
RDF do celów
energetycznych.
Rozwój kotłów małej mocy
na paliwo stałe pracujących
w trybie automatycznym.
Zewnętrzna obsługa,
telemetria.
Przygotowanie kadr do
obsługi rynku energetyki
rozproszonej.
Edukacja
Budowa PR
PAT LESTER
Zgłoszenie
pate.komory spalania i
wymiennika ciepła.
III Rozwój rynku urządzeń
energetycznych małej mocy.
Rynek odbiorcy energii ze
źródeł rozproszonych.
Oferta rynkowa
sprzedaży/kontraktowania
ciepła ze źródeł
rozproszonych.
Budowa modelu
zewnętrznego operatora
energetyki
Sprzedaż ciepła ze źródeł
zarządzanych
telemetrycznie.
Nowy produkt bankowy
Finansowanie
rozproszonej energetyki
na podstawie wieloletnich
umów.
Jednostka kogeneracyjna
małej mocy dla energetyki
prosumenckiej.
Edukacja + PR  
IV Rozwój kogeneracji Zastępowanie źródeł ciepła
kogeneracja, przy
wykorzystaniu
wypracowanych rozwiązań.
    ED+PR  
PARTNERZY: ZODR BARZKOWICE, SIMP SZCZECIN , PWSZ W WAŁCZU, STAROSTWO POWIATOWE WAŁCZ , FUNDACJA ZIELONA LOKOMOTYWA, KLASTER METALIKA.