Doświadczenie

Doświadczenie

Zdobyte doświadczenia z pokrewnych dziedzin oraz 20 lat pracy w tematyce OZE, zdolność do współpracy z Naukowcami, wieloletnia praca w zespole Lidera Pojezierza świadczy o konsekwencji w działaniu.

Bogate doświadczenie:

  • Na studiach opracowałem z przyjacielem maskę do malowania hydrodynamicznego, produkowaną następnie przez Spółdzielczość Inwalidzką.
  • Prowadziłem skomplikowane prace wysokościowe np. remont kapitalny elektrofiltra cementowni Górażdże. Wykonywałem najbardziej techniczne prace wysokościowe, w tym rozbiórki w trudnym terenie prac rozbiórkowych konstrukcji stalowych.
  • Prowadziłem warsztat doświadczalno– produkcyjny na potrzeby spółdzielni prac wysokościowych Alpinex. Konstrukcja sprzętu do prac wysokościowych.
  • Część opracowań jak na przykład lekki kompresor do prac wykorzystaniem korpusu silnika i układu tłokowo korbowodowego silnika P.F. 126. Kompresor był produkowany następnie przez BUTIEN TEST, spółki córki Alpinexu dla potrzeb kolei.
  • Udział w Grupie stworzeniu rozwiązania technologii recyklingu opon, patent : FR 2946054 A1 Paleta do transportu butli gazowych LPG. Patent w Niemczech i Patent w Polsce.
  • Paleta do transportu magazynowania i aplikacji materiałów sypkich wzór Użytkowy nr:
  • Patent kocioł na paliwo stałe z zastosowanym cyklonem dopalającym ,spalaniem przez zgazowanie.
  • Wspólne prace z śp. Prof. Czarnomysy Furowicz nad koncepcją ONK -organiczne nawozy kompozytowe z udziałem węgla organicznego, w tym z odpadów organicznych, bakterii glebowych i popiołów ze spalania biomasy w procesach ze zgazowaniem. Znak towarowy Z.533207, droga do biosekwestracji CO2 i poprawienia żyzności.