Budowa lokalnych rynków opału wytwarzanego z biomasy jako droga do racjonalizacji wykorzystania biomasy

Warunki niezbędne dla rozwoju rynku paliw wytwarzanych z biomasy:

a)Podaż paliw – obecność na rynkach lokalnych, różne formy dostaw – luzem, konfekcjonowane, dostawy przez wyspecjalizowaną firmę.
– przygotowanie norm na biomasowe paliwa sypkie BPS odpowiednik pelletu
– dopracowanie logistyki dostaw paliw sypkich, łącznie z telemetrią parametrów kotłów u klienta Odbiór popiołu i jego waloryzacja rolnicza.

b)Przygotowanie równoległej oferty paliw i właściwych dla nich kotłów.
Przykład optymalnego rozwiązania kocioł Lester 20

c)Przygotowanie lokalnych sieci logistycznych i serwisowych.

d)Przygotowanie narzędzi finansowych wspierających rozwój rynku nisko emisyjnych kotłów na biomas

   

 

Proponowany model – potencjalni sprzymierzeńcy:

1. Ministerstwo Środowiska – poprawa stanu Środowisk a przez wymianę prymitywnych palenisk na kotły nisko emisyjne. Ograniczenie emisji CO2 przez stosowanie surowców odnawialnych.

2. Ministerstwo Rolnictwa – tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich poza rolnictwem, dodatkowe dochody dla rolnictwa.

3. Społeczności Lokalne – miejsca pracy, rozwój lokalny

Perspektywy – budowa energetyki rozproszonej opartej na biomasie:
Warunkiem budowy w przyszłości rozproszonej sieci energetyki odnawialnej (w kogeneracji) jest wcześniejsze stworzenie sprawnych lokalnych rynków granulatów opałowych, lub innej formy biomasy w znormalizowanej formie. Przykładem Energetyki Rozproszonej jest realizowany w Niemczech projekt „rozproszonej energetyki” z wykorzystaniem 100 000 jednostek silników VW zasilanych gazem sieciowym.
Operatorem Sieciowym jest Firma Das Lichtblick.