Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i Wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda VIII Świętokrzyskiej Giełdy Kooperacyjnej Nowych Technologii Energi Odnawialnej , Kielce 2010 II miejsce na w kategorii „Najlepszy Wyrób ” dla Kotła KF 25, XXVII Targów Rolnych Barzkowice 2014.
  • Nagroda Przedsiębiorstwo Roku 2014 powiatu Choszczeńskiego w kategorii produkcja, Sumara sp. z o.o.
  • Wyróżnienie przez Forum Firm Rodzinnych w 2018 dla Sumara sp. z o.o.
  • Nagroda Przedsiębiorstwo roku 2022 powiatu Choszczeńskiego dla Sumara sp. z o.o.

Wielokrotne prezentacje na wielu imprezach takich jak:

  • Green Power Polagra.
  • Konferencjach poświęconych tematyce OZE, również na terenie Niemiec.